Khach sạn Lan Phương

posted on 05 Apr 2015 18:30 by kscantho81
Khach sạn Lan Phương

Dịa chỉ: 47 Nguyễn Trai, P Bến Thanh, Quận 1, Hồ Chi Minh

Tel: 08 39251338 - 39251104; Fax: 08 39250166

Email: lanphuonghotel47@gmail.com

Website: hotel84.com/tp-ho-chi-minh/khach-san-lan-phuong.html

Số phong:

var num_image = 10

 Khach sạn Lan Phương la khach sạn 2 sao ở nha trang gần biển dạt tieu chuẩn 2 sao, dịa chỉ: số 47 Nguyễn Trai, phường Bến Thanh, quận 1, thanh phố Hồ Chi Minh. Tọa lạc tại trung tam thương mại, cao ốc van phong, nha hang, khu mua sắm thời trang cao cấp ( dối diện với cty thời trang Mango, Zen Plaza, Nino Max ….). Chỉ mất vai phut di bộ quy khach co thể dến chợ Bến Thanh, Nha Hat thanh phố, Bưu diện thanh phố va song Sai Gon…. Va chỉ mất 20 phut từ khach sạn dến San bay quốc tế Tan Sơn Nhất.

 

Khach sạn Lan Phương tự hao la nơi dừng chan của cac du khach nước ngoai, thương gia va cac kiều bao bởi những trang thiết bị cao cấp dược nhập khẩu từ Nhật Bản Hoa Kỳ.

 

Khach sạn Lan Phương với dội ngu nhan vien chuyen nghiệp, phục vụ tận tinh va sự don tiếp than thiện của toan thể nhan vien khach sạn, quy khach sẽ cảm thấy hai long như ở chinh ngoi nha của minh.

 

 

 

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

 

Phong doi co cửa sổ: ( Phong loại 1 )

Phong dơn co cửa sổ: ( Phong loại 2 )

 

Phong dơn khong cửa sổ: ( Phong loại 3 )

Loại phongGiaPhong doi co cửa sổ750.000 vndPhong dơn co cửa sổ550.000 vndPhong dơn khong cửa sổ450.000 vnd Dặt ngay

Dịnh cư

Lan Phương với một dội ngu cac can bộ quản ly va tư vấn xuất cảnh da co nhiều nam kinh nghiệm với mục dich mang dến cac dịch vụ tư vấn xuất cảnh chuyen nghiệp, hoan hảo va khep kin cho khach hang mong muốn xuất cảnh di du học, tham than, cong tac, du lịch va dịnh cư.

Hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục xin visa.

 

Dịch vụ Lan Phương sẽ cung cấp thong tin về tiến trinh giải quyết hồ sơ di dan thuộc diện nay. Ngoai ra chung toi sẽ tư vấn va hưỡng dẫn lam cac thủ tục cần thiết trong thời gian chờ dợi.

 

Ban ve may bay

Dại ly ban ve của tất cả cac hang hang khong quốc tế dang khai thac tại Việt Nam như: Việt Nam Airline, Eva Airway, China Airline, Korea Airline, Asiana Airline, Japan Airline, All Nippon Airways, Cathay Airline…… va cả một số hang hang khong Mỹ : United Airline, American Airline, Continental Airline…

Book ve giữ chỗ va bao gia dể quy khach lựa chọn miễn phi

Tư vấn dể quy khach chọn hang va dường bay thuận tiện nhất, tranh phải chuyển may bay va qua cảnh nhiều lần.

 

Du học Hoa Kỳ

Với một dất nước rộng lớn va hang nghin trường Cao Dẳng va Dại học, học phi mỗi trường mỗi khac nhau, thời tiết mỗi nơi cung khac biệt nhau rất lớn….. việc lựa chọn trường rất quan trọng. Lam sao dể chọn một trường phu hợp với khả nang tai chinh, trinh dộ va hoan cảnh của bạn.

 

 

Truyền hinh cap với dầy dủ cac kenh,

Internet tốc dộ cao ( ADSL ) xử dụng dường truyền của hai nha cung cấp dịch vụ VNN FPT

Diện thoại trực tiếp ra nước ngoai va trong nước,

Ket sắt an toan cho từng phong,

Thu dổi tất cả cac loại ngoại tệ theo tỷ gia ngan hang,

 

Comment

Comment:

Tweet